top of page

Srdeční Čakra: Klíč k Uvolnění Potlačených Emocí a Traumat

Srdeční čakra, nazývaná také Anahata, je energetickým centrem nacházejícím se v oblasti hrudníku. Je spojována s láskou, soucitem, sebeláskou a schopností navazovat vztahy. Otevření srdeční čakry může mít výrazný vliv na naši emocionální a duševní pohodu. Jedním z hlavních přínosů otevírání této čakry je schopnost uvolnit potlačené emoce a trauma, která mohou ovlivňovat naše životy. Kromě toho jejím otevíráním budujeme zdravý vztah k nám samotným a lidem okolo nás.


Co je srdeční čakra a jak funguje?

Srdeční čakra je považována za střed duševního a fyzického bytí. Je spojována s energií lásky, soucitu, radosti a míru. Když je tato čakra otevřená a harmonická, umožňuje nám projevovat lásku nejen ke druhým, ale také k sobě samým. Naopak její uzavření se projevuje napětím v oblasti hrudní páteře, staženými rameny, potížemi s projevováním emocí, s přijetím lásky od druhých, sebeláskou a dalšími.

schéma čaker

Čakry jsou, energetická centra nacházející se v těle člověka. Tyto centra jsou spojována s různými aspekty života, emocemi, tělesným zdravím a duševním stavem. Sedm hlavních čaker se nacházejí podél naší páteře a koresponduje s určitými nervovými centry, orgány a endokrinními žlázami v těle.
Vztah mezi srdeční čakrou, emocemi a traumatem

Emoce jsou hluboce spojené s energetickými centry v těle - čakrami. Potlačené emoce, mohou způsobit energetické bloky v těle a ovlivnit funkci čaker. Když se emoce neprojeví a nejsou zpracovány, mohou se akumulovat a vést k psychickému napětí, úzkosti a depresím.


Traumata, ať už fyzická, emocionální nebo psychická, mohou zanechat hluboké stopy v našem energetickém systému. Tyto traumatické události mohou být potlačeny kvůli jejich intenzitě a nepříjemným vzpomínkám, což vede k energetickým blokům a psychickým obtížím.


Otevírání srdeční čakry

jógová pozice pro otevření srdce

Jógová praxe vytváří bezpečný prostor pro otevírání srdeční čakry. Následující postupy mohou být užitečné při práci s touto čakrou:


Meditační praxe, zaměřená na srdeční čakru, může pomoci uvolňovat emocionální napětí. Během meditace se soustřeďte na lásku, soucit a odpuštění. Položte si dlaně na vaše srdce, zaposlouchejte se do jeho rytmu a v duchu či nahlas si zopakovat následující afirmaci - Dávám si a přijímám lásku s lehkostí a radostí.


Dechová cvičení (Pránájáma) můžou pomoci uvolňovat blokády v těle a podporovat průtok energie. Zkuste prodlužovat nádech a výdech a zaměřit se na oblast srdce a hrudníku, kam váš dech můžete vědomě zaslat.


Ásany, tedy jógové pozice, které otvírají oblast hrudníku. Na YouTube kanále Živly najdete konkrétní praxi, která se zaměřuje právě na na tyto pozice.


Je na vás systém čaker moc "woowoo"? 😉

Každá čakra koresponduje v určitou částí těla a orgány. Je prokázáno, že emoce a trauma se ukládají v těle a jejich hromadění se může projevit bolestí, nemocí či disfunkcí dané oblasti. Konkrétně zrovna hrudní páteř často pobolívá v důsledku stresu a emocionálního závaží, které na sobě nese. Otevření hrudníku nám s tímto problémem může pomoci. Samozřejmě je důležité brát na vědomí, že zablokované čakry nejsou příčinou každého problému, ale tvoří pouze část skládačky. Ke všemu je třeba přistupovat komplexně a hledat řešení na více místech. Při přetrvávajících fyzických bolestech se vždy primárně poraďte s vašim lékařem.


S láskou,

Jana | Živly


Comments


bottom of page