top of page

Jak emoce a tělo tvoří neoddělitelný duet

Emoce a tělo jsou jako dvě struny hrající hudbu našeho života. Tyto dvě složky naší existence jsou neoddělitelně propojeny a vzájemně se ovlivňují způsoby, které často ani neuvědomujeme. V tomto článku se podíváme na to, jak emoce ovlivňují tělo a jak tělesné pocity mohou ovlivňovat naše emoce. Zároveň si ukážeme, jak metody jako jóga a somatika mohou pomoci rozluštit tuto vzájemnou interakci a přinést do našeho života harmonii a rovnováhu.


dívka dělá somatickou jógu

Emoce ovlivňují tělo

Když prožíváme emoce, naše tělo na ně reaguje různými způsoby:


Bušení srdce při strachu, pocení při úzkosti nebo uvolnění a lehkost spojenou s radostí? Tyto fyzické projevy jsou nepřímým důkazem toho, jak naše emoce ovlivňují náš tělesný stav.


Hormonální reakce:

Emoce mohou ovlivnit naše hormony. Například stres může vést k uvolnění kortizolu, což může mít dlouhodobě negativní účinky na naše zdraví.


Imunitní systém:

Dlouhodobý stres a negativní emoce mohou oslabit naši imunitní obranu a zvýšit náchylnost k nemocem.


Navíc lidské tělo emoce rádo shromažďuje. Kupení emocí na sebe tak může vést k již zmíněnému napětí v těle, bolesti, či nemoci. Je důležité dovolit si emoce cítit tak, jak přichází a snažit se vyhnout jejich zadržování v těle. Dobrou zprávou však je, že pomocí určitých jógových pozic a technik můžeme i ty potlačené emoce následně uvolnit.


P.S. O práci s jednotlivými emocemi se do hloubky budeme bavit v 6 týdenním jógovém a somatickém kurzu "LEHČÍ". Pokud se chcete zbavit emočního nákladu, naučit se regulovat svou nervovou soustavu a cítit se opět v režii vašeho života, můžete si již teď nezávazně, bez placení, zamluvit místo za nejnižší možnou cenu.


Tělesné pocity ovlivňují emoce

Naopak, tělesné pocity mohou ovlivňovat naše emoce:


Pocit tělesné pohody:

Když se cítíme fyzicky dobře, máme tendenci cítit se šťastnější a klidnější. Cvičení jógy nebo jiné formy pohybu může způsobit uvolnění endorfinů, což má pozitivní vliv na naši náladu.


Napětí a bolest:

Pocit napětí a bolesti v těle může zvýšit úzkost a stres. Naopak, relaxace a uvolnění svalů mohou pomoci zmírnit emoce.


Jóga a somatika jako klíč k harmonii

Jóga a somatika jsou dvě metody, které mohou pomoci rozluštit tuto vzájemnou interakci mezi emocemi a tělem:


Jóga se zaměřuje na spojení mezi tělem, dechem a myslí. Jóga nás učí vnímat tělesné pocity a emoce během cvičení. Cvičení jógy může pomoci uvolnit napětí v těle a snižovat stres, což má pozitivní vliv na emoční stav.


Jóga také zahrnuje meditaci a pozice, které pomáhají zvýšit povědomí o vlastním těle a aktuálních emocích. To umožňuje jednotlivcům lépe porozumět svým emocím a reagovat na ně zdravým způsobem.


Somatika je přístup zaměřený na uvědomění si tělesných vzorců a pohybových návyků. Pomáhá nám rozluštit napětí v těle a zlepšit tělesné povědomí.


Tím, že začneme pozorně přistupovat k tělesným pohybům a pocitům, můžeme lépe rozpoznat, jaké emoce mohou být spojeny s určitými tělesnými reakcemi. To umožňuje pracovat na uvolňování emocí a napětí ve svém těle.


Emoce a tělesné pocity jsou navzájem propojeny a ovlivňují se navzájem. Metody jako jóga a somatika nám mohou pomoci lépe porozumět této interakci a dosáhnout harmonie mezi naším fyzickým a emocionálním stavem. Pokud si budeme vědomi této propojenosti, budeme moci lépe spravovat své emoce a péčí o naše tělo dosáhnout lepšího života.


S láskou,

Jana | ŽivlyComments


bottom of page